Ställ en fråga! – Allmän handling

5390

Föreskrifter och riktlinjer om arkiv- och - Alfresco

På samma sätt är en expedierad handling enligt TF en handling som myndigheten skickat eller på annat sätt lämnat över till någon utanför myndigheten. Handlingar som skickas mellan tjänstemän inom en samma myndighet betraktas därför inte som inkomna eller expedierade, vilket i många fall innebär att de inte heller är allmänna handlingar. 2019-11-14 Allmänna handlingar som är oviktiga för myndigheten kan i och för sig ha ett insynsvärde för allmänheten, men de behöver inte registreras (prop. 1979/80:2 del A, s. 356–357). Myndigheter med undantag från registreringsskyldigheten I detta fall rör det sig inte om att en handling är inkommen utan snarare om att den ska vara upprättad i och med att handlingen framställts av myndighetspersonal. En handling är att anse som upprättad när den har expedierats , TF 2:7 1 st.

Ange några handlingar som faller utanför begreppet allmän handling_

  1. Lön butiksbiträde handels
  2. Vad ar naturligt urval

En handling anses vara allmän om den är förvarad hos en myndighet och in-kommen dit eller upprättad där. Att en handling är allmän innebär att den omfat-tas av offentlighetsprincipen, men inte att den per automatik är offentlig. En all-män handling kan vara hemlig, alltså omfattas av sekretess. Allmän handling Protokoll och handlingar som tillhör protokollet blir allmänna i samband med att protokollet justeras, om de inte tidigare skickats utanför myndigheten – då blir de allmänna i samband med expedieringen.

Nedan tar vi upp några exempel på vanligt förekommande handlingar hos myndigheter som inte utgör allmänna handlingar. 2.2.1 Intern post eller e-post Myndighetens interna handlingar som skickas mellan ol ika enheter eller avdelningar eller mellan anställda inom de olika enheterna eller avdelningarna Offentlig handling Allmän handling som inte omfattas av sekretess.

Frågor och svar om GDPR SKR

Vad är inte allmän handling? Utkast och koncept som utarbetas inom högskolan (till utredningar, framställningar, beslut m.m.) är inte allmänna handlingar, under förutsättning att de inte har arkiverats (se avsnittet om Arkivlagen för mer information om arkivering)..

Ange några handlingar som faller utanför begreppet allmän handling_

Hanna Grylin, ”Om fördjupad samverkan ur ett offentlighets

Ange några handlingar som faller utanför begreppet allmän handling_

allmän handling när utlämningen är klar och du har tagit del av handlingarna.

Den beskriver även kortfattat vad som utgör en allmän handling. Läs mer om allmänna handlingar i broschyren Offentlighetsprincipen och allmänna handlingar (intranätet). Är du osäker eller har någon juridisk fråga kring hanteringen av allmänna handlingar kan du kontakta enheten för juridik (juridik@skane.se) för stöd och rådgivning. TF, 2 kap definierar begreppen handling och allmän handling och ger regler om allmänhetens rätt att ta del av myndighetens handlingar; OSL anger regler om utlämnande av allmänna handlingar och dataskyddförordningen, regler om hantering av personliga uppgifter och integritetsskydd. allmänna handlingar enligt offentlighetsprincipen.
Granbergs buss ab älvsbyn

356–357).

Regleringen bör ses över i syfte att tillförsäkra att handling som förvaras hos enskild och som är allmän behåller sin karaktär av allmän handling även efter arkivering. Du som begär ut en allmän handling har rätt att vara anonym. Du som har rätt att ta del av en allmän handling har också rätt att få en kopia av den. Beroende på beställningens omfattning kan en avgift tas ut.
Av media shelf

Ange några handlingar som faller utanför begreppet allmän handling_ ut austin china
återbetalningsskydd för itpk
sportkommentator c more hockey
a kassan vision utbetalning
takkrona levande ljus

Öppenhet och insyn i myndigheternas EU-arbete - Statskontoret

En handling anses vara allmän om den är förvarad hos en myndighet och in-kommen dit eller upprättad där. Att en handling är allmän innebär att den omfat-tas av offentlighetsprincipen, men inte att den per automatik är offentlig. En all-män handling kan vara hemlig, alltså omfattas av sekretess. Allmän handling Protokoll och handlingar som tillhör protokollet blir allmänna i samband med att protokollet justeras, om de inte tidigare skickats utanför myndigheten – då blir de allmänna i samband med expedieringen.

Frågor och svar om GDPR SKR

av H Brattgård · 2019 — Allmänt klotter? Om gränsdragningen mellan minnesanteckningar och allmänna handlingar i 2 kap. minnesanteckningar, för att se om det finns några entydiga riktlinjer. Genom Förslaget kom dock att falla, då riksdagen inte kunde denna reform som begreppet allmän handling infördes i helt stå utanför grundlagen. av J Nygren · 2014 — begreppet allmän handling behandlas i tur och ordning.

Några exempel på den här kategorin av handlingar är mikrofilm, CD-skivor karaktär av allmän om den endast tillfälligt förvaras utanför myndigheten.20. Helt klart är båda fallen nekades begäran. I förarbetena till TF anges att det är ”naturligt och nödvändigt att.