Kamratrespons korrekturläsning Recension Guide

2057

Själv- och kamratrespons - Invigos

Jag vill till exempel undvika att elever agerar språkpoliser åt varandra och får de bara i uppdrag att kommentera varandras texter i … Nu startar skrivprocessen – eleven planerar, skriver utkast, kamratrespons, bearbetar, respons av mig, bearbetar och får en bedömning på arbetet. Här är ett exempel på hur en planering kan se ut för åk 9 SVA (eleverna har varit i Sverige ca 1,5 år). 2016-02-16 Kamratrespons eller kamratbedömning inom skolans värld innebär, som begreppet antyder, att elever ger respons till varandra, som ett komplement till den bedömning de får av sina skolår att elever till exempel läser varandras texter och lyfter fram vad de tycker är bra i 2016-01-13 Kooperativt lärande innebär att eleverna arbetar tillsammans och lär av varandra. De behöver därför få verktyg och tillfällen att träna på hur de kan stötta varandra i lärandet.

Kamratrespons exempel

  1. Kred-119
  2. Plotter garmin 72

− social kontext och kamratrespons − utbildarnas pedagogiska kompetens − en god struktur i genomförandet. Exemplen kan fungera som stöd Distansundervisning kan innebära pedagogiska utmaningar. Det finns dock många exempel på hur distansundervisning kan utformas med bibehållen studiemotivation, kvalitet och resultat i utbildningen. Kamratrespons: Den granskade texten är skriven utav student 1.

KAMRATRESPONS MED FÄRGKODER.

kamratrespons enkel - WordPress.com

KAMRATRESPONS MED KOMMENTARER När eleverna ger varandra respons byter de helt sonika datorer med varandra och kommenterar direkt i texterna. På bilden ett exempel där eleven ska avgöra hur trovärdig en text är. Exempel på instruerande texter Övning 1 - Fia med kryddning Kamratrespons Övning 2 - initialer Följa instruktioner Kort repetition Kooperativ lärande Enskilt arbete Digitala verktyg Nästa texttyp som kommer läggas upp blir den återberättande. Kamratrespons på djurbild Med inspiration från förra veckans lektion om Austins fjäril ritade jag av en bild av en koala som jag visade för mina elever i åk 2.

Kamratrespons exempel

Bedömning och lärande - CORE

Kamratrespons exempel

Frökens bild Bild från ne.se Eleverna fick ge kamratrespons till mig utifrån koalabilden jag hade ritat. De fick ge mig två stjärnor och säga positiva saker om det som var bra. Uppgift 1: Kamratrespons Klistra in din kamratrespons som du gav på en av uppsatserna nedan. Formulera dig så att det framgår att du vänder dig till den som skrivit, alltså med ett "du". Omfång: 400-800 ord.

Play. Button to share content. Button to embed this content on another site. Button to report this content. Button to like this content.
Swedbank robur fastighet kurs

Att se vad kompisarna gör mindre bra är eleverna i den här åldern oftast ganska bra på och det kräver tid och tålamod att träna eleverna till att bli bra Mall för kamratrespons – En krönika Lgr 11 Förmåga (kopplingar till årskurs 9) Formulera sig och kommunicera i tal och skrift, läsa och analysera /…/ texter för olika syften, anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer. Detta gäller speciellt de värdeord som används i kursplanernas kunskapskrav, som till exempel att ett resonemang är mer eller mindre välutvecklat.

Självskattning/kamratrespons på RYSKA Därför är detta bara ett exempel som bör anpassas efter åldern, gruppens  Lista för kamratrespons · Emailadresser · Kamratrespons (med kommentarer) H.A.: Exempel ur matematikfloran: föreläsning 1.
Saldo comviq

Kamratrespons exempel fredsborgsgatan 4
robatech concept 4
sarnmark logga in
björn afzelius döttrar
intelligencer obits
östra reals gymnasium öppet hus
höörs kommun lediga jobb

Elevernas delaktighet i lärandeprocessen och undervisningen

Citatet ovan visar ett exempel på hur eleverna svarade varandra efter de gett och fått respons. Eftersom jag hade tittat igenom alla presentationer före kamratresponsen kunde jag tydligt se hur redovisningarna förbättras. Jag samlade också in gruppernas kommunikation med förslag och kommentarer. Kamratrespons. Utgångspunkter för kamratrespons. -Tänk positivt och var konstruktiv. -Var ärlig, men lyhörd och försiktig.

Kamratrespons korrekturläsning Recension Guide

Underhålla, informera, instruera, övertyga, återberätta eller något annat? 3. Fungerar texten väl för sitt syfte? Läsare 4. Vem är tänkt läsare av texten? 5.

Att utforma matriser Exempel på generell matris i matematik Exempel på matris för kamratrespons. Att utforma betygsmatriser Exempel på  Hon tar avstamp i styrdokument och aktuell forskning av till exempel Dylan Wiliam och Hur man kan arbeta med kamratrespons - upplägg och exempel  Konkreta exempel för att synliggöra lärande, stämma av elevernas kunskaper, ge återkoppling och arbeta med kamratrespons varvas med tankegångar före,  Kamratrespons är ett exempel i min svenska som andraspråksgrupp i nian som gått från att vara en lärarledd, inte så språkutvecklande aktivitet  läraren gav exempel på hur mallen skulle användas för att ge effektiv kamratrespons. Då kamratrespons används framhåller Wiliam vikten av  Under skrivandets gång fick eleverna exempel på olika inledningsförslag på noveller samt respons kring upptrappning och avslut i sina texter, vi  Här följer några exempel på hur det går att synliggöra lärandet: Matriser Bedömning för lärande - Synliggöra lärandet och kamratrespons. 4/6. Ett annat exempel som Catarina ger i skrivfasen är den viktiga kamratresponsen.