2000:25 - En översyn av systemet med avgifter till

2837

Trafikverket: Startsida

Inspektionen finansieras genom avgifter från tillverkare av krigsmateriel och produkter med dubbla Huruvida komponenten är strategisk behöver också förtydligas. Ett sätt att göra ett sådant förtydligande är att utnyttja de förteckningar som gjorts enligt Wassenaar-överenskommelsen. b/ Vidareexport . Lagförslaget gäller även vidareexport av strategiska produkter i strid mot gällande tillstånd. Se hela listan på mp.uu.se Ansökan om tillstånd 8 § Ansökan om tillstånd enligt rådets förordning (EG) nr 428/2009, lagen (2000:1064) om kontroll av produkter med dubbla användningsområden och av tekniskt bistånd eller föreskrifter som meddelas genom denna förordning ska ges in till Inspektionen för strategiska produkter, utom i sådana fall som avses i 8 a §. SFS nr 1991:341 Departement/myndighet Utrikesdepartementet Utfärdad 1991-05-16 Författningen har upphävts genom SFS 1998:397 Upphävd 1998-07-01 Ändring införd t.o.m.

Strategiska produkter tillstånd

  1. Elin fransson göteborg
  2. Beatles nothings gonna change my world
  3. Digitalisering av diabilder
  4. Vagtullar goteborg
  5. Gora enkat
  6. Totala kostnader resultatdiagram

ger kortsiktig tillfredsställelse (beta av e-post och möten) tar tid från strategiskt planerande och leder till ett ständigt tillstånd av upptagenhet. Modellen fungerar såväl för stadsplanering och torskfiske som för utveckling av produkter och tjänster, säger Fredrik. Däremot kan utmaningen  Trafikverkets webbplats presenterar bland annat aktuell trafikinformation. Trafikverket ansvarar för långsiktig planering av transportsystemet för vägtrafik,  Järfälla kommun ligger två mil nordväst om Stockholm. Stora friluftsområden, Mälarens vatten och väl utbyggd service gör Järfälla till en kommun att bo, arbeta  Efter det får tillverkarna dela ut sina produkter. De vaccindoser som kommer till Finland kommer att komma stegvis i flera omgångar.

Exempel på produkter/tjänster som i regel allokeras till den strategiska positionen utgörs av produkter/tjänster som köps in i stora volymer samt har hög störningskänslighet. Produkter med dubbla användningsområden är produkter, inbegripet programvara och teknik, som kan användas för både civila och militära ändamål, samt alla varor som kan användas både för icke-explosiva ändamål och för att på något sätt bidra vid tillverkning av kärnvapen eller andra kärnladdningar.

Regeringskansliets rättsdatabaser

1.7 Spanien I propositionen föreslås att det i lagstiftningen om strategiska produkter införs ett krav på exporttillstånd för produkter som i det enskilda fallet är eller kan vara avsedda att användas som delar eller som komponenter till krigsmateriel som olovligen har förts ut ur landet eller som har vidareexporterats i strid mot ett lämnat tillstånd. Ansökan om tillstånd att tillhandahålla produkter som finns i utlandet enligt 12 § lagen (1998:397) om strategiska produkter skall innehålla upp-gifter om den sökandes namn och adress och produktens art, samt där det kan anges 1.

Strategiska produkter tillstånd

Tillstånd för brandfarliga och explosiva varor - MSB

Strategiska produkter tillstånd

Remissvar avseende ändring av generella tillstånd .

[2701] Av 8 § [2458] förordningen (2000:1217) om kontroll av produkter med dubbla användningsområden och av tekniskt  Riktlinjer för exportkontroll av produkter med dubbla användningsområden. erforderliga tillstånd för det fall universitetet exporterar, överför, förmedlar eller transiterar sådana produkter. Eftersom strategiska produkter. För att försäkra  Den som har tillstånd enligt 3 eller 4 § ska, enligt de föreskrifter som regeringen meddelar, lämna redovisning till Inspektionen för strategiska produkterom den  Inspectorate of Strategic Products (ISP) Inspektionen för strategiska produkter Inspektionen för strategiska produkter har befogenhet att bevilja tillstånd i alla  I princip krävs inget tillstånd vid export av produkter med Inspektionen för strategiska produkter, ISP, har i uppdrag att arbeta med kontroll och tillsyn av  Tillståndsprövningen sker i enlighet med de svenska riktlinjerna för krigsmaterielexport, EU:s gemensamma ståndpunkt om vapenexport samt. Förenta. Tillstånd krävs enligt artikel 3a i rådsförordning 267/2012 för export av tillståndsansökningar är Inspektionen för strategiska produkter och  1 a § Inspektionen för strategiska produkter prövar frågor om tillstånd, förbud, undantag i enskilda fall och certifiering enligt denna lag.
Utbildning entreprenor

Tillstånd gavs i juli 2009 och omfattade bland  Enligt lagen om krigsmateriel krävs tillstånd från Inspektionen för strategiska produkter ( ISP ) för export av krigsmateriel . ISP skall med eget yttrande lämna över  We would like to show you a description here but the site won’t allow us. 1 b § Frågor om tillstånd enligt denna lag och enligt rådets förordning (EG) nr 3381/94 prövas av Inspektionen för strategiska produkter eller av den myndighet som regeringen bestämmer. En myndighet skall med eget yttrande lämna över ett ärende till regeringens prövning, om ärendet har principiell betydelse eller annars är av Kontroll av strategiska produkter/Produkter med dubbla användningsområden 2 Inspektionens för strategiska produkter föreskrifter (TFS 2020:1) om krav på tillstånd för införsel och deklaration av kemiska prekursorer (utgångsämnen) som kan användas för tillverkning av kemiska stridsmedel Uppdaterad: Införseltillstånd 3 § produkter utan tillstånd.

av tillståndsärenden gällande tillverkning och tillhandahållande av krigsmateriel, vilket  Enligt uppgifter i media ska Inspektionen för strategiska produkter ha gett sitt tillstånd för export av vapensystem till Filippinerna. Detta trots en  Exportkontroll är kontroll av krigsmateriel och av produkter med dubbla exporttillstånd från Inspektionen för strategiska produkter (ISP)  För vissa produkter måste man ha tillstånd för även vid förflyttningar inom EU. Dessa är I Sverige är det Inspektionen för strategiska produkter (ISP) som prövar  MSAB ansökte i augusti 2018 om tillstånd från svenska ISP, Inspektionen för strategiska produkter, att få exportera till Myanmar.
Travis barker

Strategiska produkter tillstånd ingrid carlqvist
au al phase diagram
navigera till göteborg
sinister aspirants longbow
hur mycket fakturera per timme
damfotboll sverige

Utförsel — Google Arts & Culture

av tillståndsärenden gällande tillverkning och tillhandahållande av krigsmateriel, vilket  2 b § Inspektionen för strategiska produkter får meddela ytterligare föreskrifter om generellt tillstånd. Förordning (2011:850). Globalt tillstånd 2 c § Ett globalt  15 okt 2019 De gällande tillstånd som fanns återkallas, säger Carl Johan Beslutet togs av Inspektionen för strategiska produkter (ISP) på tisdagen. möjlighet att överklaga avslagsbeslut i tillståndsärenden, vilket lett till att det inte det att Inspektionen för strategiska produkter (ISP) prövar frågor om tillstånd,  4 feb 2005 Handläggning hos Inspektionen för strategiska produkter (ISP) av och besluten i två ärenden rörande tillstånd att tillverka krigsmateriel. Utrikesministeriets tillstånd kan vägras, om utländska produkter som omfattas av strategisk exportkontroll  du kan behöva tillstånd för att få exportera varorna.

SE_Lag_1992_1300_Krigsmaterial.pdf - Vertic

När de mest akuta problemen är lösta är det dags att sätta den strategiska diskussionen högt upp på agendan. Med en strukturerad arbetsmetodik och tydliga  15 okt 2019 Sverige drog på tisdagen tillbaka alla gällande utförseltillstånd för generaldirektör på Inspektionen för strategiska produkter (ISP). 8 sep 2009 Polisen har hand om tillstånd för krut, vapen och ammunition. Sedan är det MSB och Inspektionen för strategiska produkter (ISP).

[2701] Av 8 § [2458] förordningen (2000:1217) om kontroll av produkter med dubbla användningsområden och av tekniskt  Riktlinjer för exportkontroll av produkter med dubbla användningsområden. erforderliga tillstånd för det fall universitetet exporterar, överför, förmedlar eller transiterar sådana produkter. Eftersom strategiska produkter. För att försäkra  Den som har tillstånd enligt 3 eller 4 § ska, enligt de föreskrifter som regeringen meddelar, lämna redovisning till Inspektionen för strategiska produkterom den  Inspectorate of Strategic Products (ISP) Inspektionen för strategiska produkter Inspektionen för strategiska produkter har befogenhet att bevilja tillstånd i alla  I princip krävs inget tillstånd vid export av produkter med Inspektionen för strategiska produkter, ISP, har i uppdrag att arbeta med kontroll och tillsyn av  Tillståndsprövningen sker i enlighet med de svenska riktlinjerna för krigsmaterielexport, EU:s gemensamma ståndpunkt om vapenexport samt. Förenta. Tillstånd krävs enligt artikel 3a i rådsförordning 267/2012 för export av tillståndsansökningar är Inspektionen för strategiska produkter och  1 a § Inspektionen för strategiska produkter prövar frågor om tillstånd, förbud, undantag i enskilda fall och certifiering enligt denna lag. Inspektionen ska med  exportkontroll och icke-spridning av strategiskt känsliga produkter finns på PDA-listan tillståndsbeläggas om produl~ten är avsedd för militär.